Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach


Scéim Taithí Oibre Bliana i TG4


Oiliúnaí a bhfuil suim aige sa Cheol Traidisiúnta

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó thosaitheoirí nó ó chéimithe/ó mhic léinn ollscoile le tréimhse a chaitheamh ar thaithí oibre i TG4 i mBaile na hAbhann.

Is deis í seo do dhaoine atá ag tosú amach san earnáil Físe agus a bhfuil suim faoi leith acu sa Cheol Traidisiúnta agus sa chartlann shaibhir ceoil atá ag TG4.

Beidh an té a roghnófar ag obair in éineacht le foireann bheag Chartlann Ceoil TG4 agus beidh sé de chúram orthu:

  • Míreanna ó chartlann ceoil TG4 a roghnú agus a chur in oiriúint don chainéal YouTube Trad TG4.
  • Taighde a dhéanamh ar eagrais agus ar ghrúpaí ar fud an domhain a bhfuil spéis acu sa cheol traidisiúnta agus iad a cheangal le seinnteoir TG4.
  • Cúnamh léirithe a thabhairt chun ábhar a bhaineann leis an gceol traidisiúnta a thaifeadadh do Mheáin Shóisialta TG4.
  • Cuidiú a thabhairt le hábhar a chruthú do na hardáin shóisialta chun poiblíocht a thabhairt do chláir ceoil TG4.

Íocfar tuarastal le linn na bliana taithí oibre seo agus beidh deiseanna breise oiliúna ar fáil le linn na bliana.

Seol CV mar aon le d’iarratas chuig cv@tg4.ie ina léirítear an tuiscint atá agat ar cheol traidisiúnta.

Dé hAoine an 13ú Meán Fhómhair 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le  daoine faoi mhíchumas a fhostú.
 

Fógraíocht