Réalta agus Gaolta | Siamsaíocht | Tallann | Ceol | Damhsa | Clann | TG4 Skip to main content
Menu

Réalta agus Gaolta

     

Réalta agus Gaolta

Leanfar leis an gcuardach don teaghlach is cumasaí sa tír!

Sraith ceoil agus damhsa ina rachaidh teaghlaigh chumasacha san iomaíocht ar stáitse.

Cé a bheidh ina seaimpíní in 2019?

Á cur i láthair ag Síle Seoige agus is iad Sinéad Ní Uallacháin, craoltóir agus léiritheoir, Irial Ó Ceallaigh, amhránaí sean-nóis agus Jim Lockhart ón mbanna ceoil “Horslips” na moltóirí.


Óstán agus Spá an Radisson BLU, Corcaigh / COMÓRTAS / Téarmaí agus Coinníollacha:

Buaiteoirí.
Seachtain 1 – Martin Delaney, Port Láirge
Seachtain 2 – Mairtín Ó Conaire, Gaillimh
Seachtain 3 – Anne Dobbyn, Cill Chainnigh
Seachtain 4 – Mark Cronin, Baile Átha Cliath
Seachtain 5 – Geraldine Fennell, Port Láirge
Seachtain 6 – Cathy Byrne, Baile Átha Cliath
Seachtain 7 – Orla O Sullivan, Corcaigh
Seachtain 8 – Sharon Doherty, Doire
Seachtain 9 – Anne Gill, Gaillimh
Seachtain 10 – Noirín Uí Loingsigh

Tá feidhm le Téarmaí agus Coinníollacha.

Is 2BB1D atá sa duais seo (2 oíche leaba is bricfeasta agus dinnéar ar thráthnóna amháin) do 2 x duine fásta agus 2 x leanbh in Óstán agus Spá an Radisson Blu i gCorcaigh. Beidh seo faoi réir ticéid a bheith ar fáil, ní féidir ticéid a aistriú agus ní bheidh siad bailí faoi Nollaig, Oíche Chinn Bhliana, deireadh seachtaine saoire bainc ná aon saoire séasúrach eile. Ní mór an duais a chur in áirithe roimh ré agus uimhir an dearbháin a thabhairt nuair atá an tsaoire á cur in áirithe.

Cosnaíonn gach téacs €0.60 / £0.50. D’fhéadfadh táillí éagsúla gréasáin a bheith i gceist. Dúnfaidh na línte ag 10.30pm ar an 17/04/19. Caithfidh daoine atá ag cur isteach ar an gcomórtas a bheith 18 mbliana nó níos sine. Is ar láithreán gréasáin TG4 a fhógrófar buaiteoir an chomórtais chomh maith.
Soláthraí na Seirbhíse: Phonovation Ltd.0818 217 100 (ROI) 0800 0283 874 (TÉ)

 

  1. Tarraingeofar an buaiteoir go randamach as measc na n-iontrálacha cearta go léir, mura rud é go sonraítear modh eile moltóireachta ar leathanach an chomórtais.
  2. Rachfar i dteagmháil go pearsanta leis an mbuaiteoir tar éis an dáta deiridh.
  3. Ní bheidh aon duaiseanna malartacha ann in airgead tirim.
  4. Níl an comórtas seo oscailte do bhaill foirne TG4/Adare Productions (cibé acu fostaithe nó conraitheoirí), do dhaoine dá neasteaghlach ná do chuideachtaí comhlachaithe, lena n-áirítear (gan bheith teoranta dóibh) comhpháirtí (comhpháirtithe) bolscaireachta an chomórtais agus soláthróir (soláthróirí) seirbhísí SMS/IVR. Chuige sin, folaíonn “daoine den neasteaghlach” céile, páirtnéir, leanbh, leasleanbh, garmhac/gariníon, deartháir, leasdeartháir, deirfiúr/leasdeirfiúr, tuismitheoir, leastuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil.
  5. Cinneadh críochnaitheach is ea cinneadh an Tionscnóra i ngach cás, lena n-áirítear aon chás nach n-áirítear thuas, agus ní bhreithneofar aon chomhfhreagras maidir leis.
  6. Forchoimeádann an Tionscnóir an ceart chun an comórtas a chur ar ceal nó a athrú aon tráth i gcás ina dtarlaíonn imthosca nach bhfuil neart ag an Tionscnóir orthu.
  7. Más rud é, mar thoradh ar imthosca ann nach bhfuil neart orthu, nach mbeidh duais ar fáil, forchoimeádann TG4 agus/nó an tionscnóir (na tionscnóirí) an ceart chun duais comhluacha a chur in ionad na duaise nach bhfuil ar fáil.
  8. Measfar go nglacann na hiontrálaithe leis na rialacha seo agus, trí iontráil a dhéanamh sa chomórtas seo, go n-aontaíonn siad a bheith faoi cheangal ag na rialacha sin. Tagann an t-aontú sin faoi réim dhlíthe Shasana agus na Breataine Bige.

Físeáin ar Fáil