BLOC | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu
BLOC Logo
Facebook-BLOC
Instagram-BLOC
Twitter-BLOC
Youtube-BLOC
Twitch-BLOC

Eolas Fúinn

Is mol úr sóisialta é BLOC atá ar fáil ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube agus Twitch. Tá sé dírithe ar lucht féachana 18+ agus bhuel, sibhse atá anseo anois! Tá réimse leathan ábhar ar fáil ar ardáin BLOC idir dhánta, cheol, ghearrfhíseáin faisnéise, mhíreanna grinn agus mhíreanna pobail. An bhfuil tú ag iarraidh a bheith i do BLOCer? Bí i dteagmháil linn: bloc@tg4.ie


BlocVoyage

#BlocVoyage | Comórtas Grianghrafadóireachta

Duais:
Ba mhaith le BLOC i gcomhar le Interrailing Packages deis a thabhairt duitse Pacáiste Idir-iarnródaíochta eisiach a bhuachan i gComórtas Grianghrafadóireachta BLOC Voyage.

Chun cur isteach ar an gcomórtas:
Níl chaithfidh tú ach grianghraf den áit is deise ar domhan (dar leatsa) a chur chugainn trí phost díreach ar Instagram BLOC nó an grianghraf a chur chugainn ar ríomhphost agbloc@tg4.ie.

Foilseofar na grianghraif a sheoltar ar aghaidh chugainn gach lá ar chuntas Instagram BLOC agus ar chuntais meán sóisialta Interrailingpackages, agus cuimhnigh air sin maidir le formáidí grianghraf.

Is féidir na grianghraif a ghlacadh ar cheamara nó ar fhón cliste ar bith.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: Dé hAoine an 31 Bealtaine 2019

Tabhair ar aird*: Ní mór do gach duine a bheidh ag cur isteach ar chomórtas grianghrafadóireachta BLOC Voyage na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leis a léamh go cúramach ar dtús. Is féidir teacht orthu anseo thíos!

BLOC Voyage – Comórtas Grianghrafadóireachta | Téarmaí & Coinníollacha:

 1. Is féidir le daoine iarratas amháin an duine a dhéanamh ar an gcomórtas seo.
 2. Deimhníonn gach duine a dhéanann iarratas ar an gcomórtas seo gurb é/í an duine atá ag déanamh iarratais ar an gcomórtas seo a ghlac an grianghraf atáthar a chur isteach ar an gcomórtas, gur leis an duine sin an grianghraf sin, agus go bhfuil lánteideal ag an duine sin mar an t-úinéir, an grianghraf sin a úsáid do BLOC Voyage.
 3. Ní ghlacfar le híomhánna a bhfuil athrú ollmhór go digiteach déanta orthu (clónáil, ag cur nithe leis an ngrianghraf, ag baint nithe as an ngrianghraf). Tá cead an íomhá a fheabhsú de bheagán, mar shampla, an ghile agus an chodarsnacht a choigeartú, agus an íomhá a ghéarú.
 4. Ní mór ainm agus sonraí teagmhála an té atá ag cur isteach ar an gcomórtas, chomh maith le teideal agus cur síos ar an áit ar glacadh an grianghraf a bheith le gach iontráil.
 5. Ní mór duit a bheith 18+ d’aois le cur isteach ar chomórtas grianghrafadóireachta BLOC Voyage. Ní mór do gach duine sa ghrianghraf a bheith 18+ d’aois. D’fhéadfaí a iarraidh ar an té a mbeidh an comórtas buaite aige cóip dá phas a chur ar fáil chun aois an iarrthóra a dheimhniú.
 6. Sa chás is go mbeidh duine nó daoine (le haithint) sa ghrianghraf a cuireadh isteach ar chomórtas BLOC Voyage, tugann an iarrthóir barántas go bhfuil a gcead tugtha ag na daoine sin an grianghraf a úsáid sa chomórtas.
 7. Spreagfar an té a chuirfidh an grianghraf a bhuafaidh an comórtas isteach chun Instagram Takeover a dhéanamh ar chuntais Instagram BLOC & Interrailing packages nuair a bheidh siad ar an turas idir-iarnródaíochta.
 8. Trí ghrianghraf a chur isteach ar an gComórtas, tugann na hiarrthóirí ceadúnas iomlán agus nach féidir dul siar air do BLOC TG4 & Interrailing packages chun an grianghraf a úsáid tráth ar bith agus in aon fhormáid ar ardán foilsitheoireachta de chuid BLOC / Interrailing packages.
 9. Tugann tú barántas dúinn go bhfuil gach ábhar a chuirtear ar fáil de réir an dlí agus nach bhfuil an t-ábhar sin ag sárú cearta ar bith aon tríú páirtí agus go dtabharfaidh tú slánaíocht dúinn i ndáil le haon sárú a dhéantar ar an mbarántas sin.
 10. Ní ghlacfaidh BLOC TG4 le haon dliteanas maidir le hábhar a chuirfidh tríú páirtithe ar aghaidh.
 11. Beidh an cinneadh a dhéanfaidh an painéal a bheidh ceaptha ag BLOC TG4 chun moltóireacht a dhéanamh ar na grianghraf ina chinneadh deiridh.
 12. Ní chuirfidh tú grianghraf atá gránna, maslach, míchuí, clúmhillteach ná gáirsiúil ar aghaidh.
 13. Dícháileofear duine ar bith a chuirfidh faisnéis bhréagach nó míthreorach ar fáil go huathoibríoch.
 14. Glacfaidh tú leis go bhféadfaimis smacht eagarthóireachta a ghlacadh ar an grianghraf agus a chinneadh gan foilsiú an ghrianghraif sin a cheadú dá lánrogha féin.
 15. Ní bheidh TG4 freagrach as aon dliteanas, gortú, damáiste nó caillteanas a bhainfeadh d’iarrthóir de bharr é a bheith páirteach sa chomórtas seo ná de bharr é a bheith páirteach i nduais Interrailing packages.
 16. Is féidir le BLOC TG4, dá lánrogha féin, aon iarrthóir a dhícháiliú, tráth ar bith nó ar chúis ar bith.
 17. Baineann luach €1105 leis an turas seo – pacáiste coicíse i mbrú (link). Móide eitiltí arb ionann a luach agus tuairim is €1300.
 18. Ní dhéanfar na duaiseanna a mhalartú ar airgead.
 19. Beidh an duais bailí ar feadh 12 mhí ón dáta a bhfuair an buaiteoir scéala go bhfuil an comórtas buaite aige/aici. Is le Interrailing Packages go díreach a dhéanfaidh an té a mbeidh an comórtas buaite aige socruithe maidir le taisteal/lóistín/tacaíocht.
 20. Féadfaidh daoine in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas.